Bản tin thị trường

0
1522
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

 

Bản tin thị trường chứng khoán phái sinh ngày 08.05.2019

Bản tin thị trường

Góc nhìn phân tích kỹ thuật:

 Chỉ số đã bật lại khá tích cực mặc dù chưa thể lấp khoảng trống giảm trước đó. Tâm lý NĐT được cải thiện đáng kể khi khoảng cách giữa phái sinh và cơ sở thu hẹp đáng kể và chỉ còn hơn 3đ.

Chỉ báo MACD đã cắt lên đường tín hiệu, tuy nhiên điều đó không mấy thuyết phục bởi điểm cắt nằm dưới ngưỡng 0.  

Hiện tại có hai vùng giá khá quan trọng, NĐT cần đặc biệt chú ý. Đầu tiên là vùng đáy cũ tại 860-865đ và sau đó là vùng đỉnh cũ ngắn hạn tại 880-885đ. Đây là hai vùng hỗ trợ và kháng cự khá khỏe. Do đó, NĐT có thể theo dõi phản ứng giá tại hai vùng này để tham gia thị trường.

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 1Xu hướng: Giảm ở đồ thị 1h

Hỗ trợ: 860-865đ

Kháng cự: 880-885đ

Sức mạnh xu hướng: Trung tính

Sức mạnh giá: Trung tính

Chiến lược giao dịch

Kịch bản long: Khi giá xuống vùng hỗ trợ 860-865. Mục tiêu 880-885. Cắt lỗ khi thủng 860.

Kịch bản Short: Khi giá tăng đến kháng cự 880-885. Mục tiêu 860-865. Cắt lỗ khi xuyên 885.

Chungkhoanphaisinh.org

BÌNH LUẬN

Xin mời bình luận của bạn
Xin mời điền tên bạn tại đây