Chỉ báo Khối lượng (Volume indicator)

0
5726
Chỉ báo Khối lượng 0

Chỉ báo Khối lượng giao dịch là chỉ báo thứ cấp, cho NĐT thấy bức tranh toàn cảnh thị trường, thị trường có hỗ trợ cho một xu hướng giá hay không. Mối quan hệ tương đối giữa giá hiện tại và khối lượng giao dịch sẽ cho biết mức độ quan tâm của NĐT đến thị trường . Khối lượng giao dịch lớn trong khi giá tăng là một chỉ báo tốt nhất cho thấy mức độ quan tâm đang tăng. Trong khi đó khối lượng giao dịch nhỏ đồng nghĩa với mức độ quan tâm thấp và khả năng làm giá giảm. Khối lượng giao dịch cũng thể hiện tính thanh khoản của thị trường và là yếu tố quan trọng để đưa ra quyết định mua.

Khối lượng giao dịch là yếu tố quan trọng, hữu ích để: xác nhận xu hướng, xác định thời điểm đảo chiều, và xác nhận đột phá giá.

Chỉ báo khối lượng không phải là công cụ độc lập để đem lại tín hiệu, mà được dùng vào mục đích xác nhận. Đây là một thông tin đặc biệt mà các chỉ báo khác không thể nào đem lại. Khối lượng giao dịch là tín hiệu thực chất nhất của thị trường, bởi dữ liệu này khó có thể thao túng được.

Sử dụng:

1.Xác nhận xu hướng giá

Khối lượng giao dịch tăng theo xu hướng của giá đồng nghĩa với việc xác nhận xu hướng giá mới được hình thành. Ở một xu hướng tăng, khối lượng sẽ tăng khi giá đang đi lên và  khối lượng sẽ giảm khi giá đi xuống. Trong khi đó, ở một xu thế giảm, khối lượng tăng lên khi giá đi xuống và khối lượng giảm đi khi giá đi lên.

Khối lượng giao dịch giảm khi giá tăng thể hiện mức độ quan tâm giảm. Đây là biểu hiện của phân kỳ giữa giá và khối lượng. Giá có thể tiếp tục tăng tuy nhiên đà tăng đã yếu và dễ có đảo chiều.

Minh họa bằng đồ thị dưới đây:

Thông thường khối lượng giao dịch tăng sẽ xác nhận xu hướng giá nhưng khi khối lượng giao dịch tăng đột biến, thì đó là dấu hiệu giá sẽ biến động rất lớn. Lúc này, NĐT cần quan sát kỹ diễn biến thị trường để chủ động trong giao dịch.

2.Xác nhận sự đảo chiều

Khi khối lượng giao dịch đạt đỉnh thường đồng nghĩa với áp lực mua hoặc áp lực bán đã hết: Khối lượng tăng đạt đỉnh khi giá tăng thể hiện lực mua đã hết, người mua không muốn đẩy giá lên do đó giá sẽ giảm. Ngược lại, khối lượng tăng đạt đỉnh khi giá giảm thể hiện lực bán đã hết, người bán không muốn đẩy giá xuống do đó giá sẽ đảo chiều.

Nếu có sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo khối lượng thì đây là tín hiệu rất giá trị cho thấy xu hướng hiện tại có khả năng sẽ đảo chiều.

Ở giai đoạn đầu thì luôn khó phân biệt giữa sự đảo chiều và sự điều chỉnh. Các chỉ báo khối lượng giúp phát hiện điều này sớm hơn và tham gia vào xu thế mới trong thời gian nhanh nhất.

Minh họa bằng đồ thị dưới đây:

Chỉ báo Khối lượng (Volume indicator) 2

3.Xác nhận hỗ trợ/kháng cự

Khi giá giảm về một vùng hỗ trợ nào đó, khối lượng giao dịch không tăng cho thấy đây là vùng hỗ trợ khỏe. Ngược lại khi giá tăng đến một vùng kháng cự nào đó, khối lượng không tăng cho thấy đây là vùng kháng cự khỏe.

Minh họa bằng đồ thị dưới đây:

Chỉ báo Khối lượng (Volume indicator) 3

4.Xác nhận phá vỡ

Khối lượng giao dịch thường thấp trong gian đoạn củng cố. Nếu khối lượng giao dịch tăng đột biến sau một đợt xuyên thủng giá hoặc bứt phá khỏi nền tích lũy thì rất có khả năng đây là phá vỡ thật chứ không phải giả.

Minh họa phá vỡ đi lên bằng đồ thị dưới đây:

Chỉ báo Khối lượng (Volume indicator) 4

Minh họa phá vỡ đi xuống bằng đồ thị dưới đây:

Chỉ báo Khối lượng (Volume indicator) 5NĐT có thể tìm hiểu thêm về chỉ báo kỹ thuật này cũng như các công cụ khác của phân tích kỹ thuật trong sách phân tích kỹ thuật tại đây.

Chungkhoanphaisinh.org

BÌNH LUẬN

Xin mời bình luận của bạn
Xin mời điền tên bạn tại đây