Chỉ báo STOCHASTIC (Stoc)

0
2519
Chỉ báo STOCHASTIC 0

Chỉ báo STOCHASTIC (Stoc) là chỉ báo căn bản cho khuynh hướng của thị trường. Trong giai đọan tăng giá (bull market) thì chỉ báo này đi lên, còn trong giai đọan giảm giá (bear market) thì chỉ báo này đi xuống.

–     Chỉ báo này được cấu tạo bởi 2 đường: %K , %D và được tính toán như sau:

%K = (giá hiện hành – giá thấp n) / (giá cao n – giá thấp n)

Với n là số phiên giao dịch trong giai đọan đang xét (mặc định thường dùng là 14)

%D = (%K x + %K x-1 + %K x-2) / 3

Là trung bình 3 phiên của %K, trong đó x là số phiên hiện hành.

–   Đường nhanh %K (fast stochastic), đường chậm %D (low stochastic). Đường nhanh ảnh hưởng nhạy đến giá trong khi đó đường chậm chỉ đơn thuần là kết quả cân bằng của đường nhanh.

–     Stochastic được giới hạn từ 0 đến 100, nhưng phần lớn nó nằm quanh vị trí 20-80, nó phản ảnh các vùng quá bán (oversold) và vùng quá mua (oversbought). Đôi khi nó nằm ở những vùng 25-75 là những vùng hết sức nguy hiểm để thực hiện mua và bán vì ở tại những vùng này thường không có nhiều thông tin hỗ trợ.

Sử dụng:

Chỉ báo Stochastic: đây là 1 trong những chỉ số dùng để nhận biết sự đảo chiều của thị trường.

1). Thông thường những vùng overbought/oversold là những vùng chỉ báo có sự biến động. Tín hiệu bán khi chỉ báo stoc tăng mạnh lên trên 80 và cho tín hiệu mua khi stoc rơi xuống dưới 20.

2). Khi fast stochastic (%K) cắt low stochastic (%D) và hướng từ dưới lên sẽ cho tín hiệu mua, việc này có hiệu quả cao khi nằm trong vùng dưới 20. Tương tự, khi %K cắt %D từ trên xuống sẽ cho tín hiệu bán, điều này có hiệu quả cao khi nằm trong vùng trên 80.

3). Phân kỳ: Khi đường giá tăng nhưng đường stochastic giảm thì cho tín hiệu bán. Khi đường giá giảm mà đường stochastic tăng thì sẽ cho tín hiệu mua.

Một tín hiệu mạnh xảy ra khi cả 3 tín hiệu trên đều cho ra 1 tín hiệu mua hay bán. Đôi khi tại những lúc thị trường đạt đỉnh thì stochastic cũng nằm ở vị trí cao nhất và khi thị trường ở đáy thì stochastic cũng ở vị trí thấp nhất. Đây cũng là dấu hiệu nhận biết để thoát ra hay nhảy vào của NĐT. Khi có càng nhiều tín hiệu thì độ chính xác càng cao.

Minh họa bằng đồ thị dưới đây:

STOCHASTICĐể được hỗ trợ trực tiếp từ chúng tôi hoặc liên hệ mở tài khoản giao dịch, NĐT liên lạc với chúng tôi tại đây.

NĐT có thể tìm hiểu thêm về chỉ báo kỹ thuật này cũng như các công cụ khác của phân tích kỹ thuật trong sách phân tích kỹ thuật tại đây.

Chungkhoanphaisinh.org

BÌNH LUẬN

Xin mời bình luận của bạn
Xin mời điền tên bạn tại đây