Chỉ báo Williams %R(%R)

0
2695

Chỉ báo Williams %R chủ đạo trong biến động giá. Chỉ báo này tương tự như chỉ báo Sức mạnh RSI. Chỉ báo này cũng dao động trong biên độ 0 và 100.

Williams %R so sánh giá đóng cửa cửa phiên giao dịch gần đây nhất với khoảng giá giao dịch trong quá khứ:

–          Nếu giá đóng cửa gần đây nhất càng gần với mức giá cao nhất của khoảng giá trong quá khứ thì đường Williams %R sẽ càng gần với cực trên của khoảng giao động.

–          Ngược lại, nếu giá đóng cửa gần đây nhất gần đáy của khoảng giá trong quá khứ, đường Williams %R sẽ gần đáy của khoảng giao động.

Đường Williams %R nằm từ 0 đến -20 được coi là quá mua, từ -80 đến -100 được coi là quá bán. Khi đó, có khả năng giá sẽ đảo chiều.

Chỉ số Williams %R tạo ra các tín hiệu Mua và Bán khi nó di chuyển ra khỏi vùng biến động thái quá (trên 80 hoặc dưới 20) và quay trở lại vùng giữa của khoảng giao động.

Sử dụng:

Nên bán khi %R ở trên -20 điểm và mua khi %R ở dưới -80 điểm.

Độ chính xác càng cao nếu %R ở trên -20 sau đó đi xuống cắt đường -20 đồng thời tạo phân kỳ với giá thì nên bán. Ngược lại, độ chính xác càng cao nếu %R ở dưới -80 đi lên cắt đường -80 đồng thời tạo phân kỳ với giá thì nên mua.

Minh họa bằng đồ thị dưới đây:

Williams %R(%R) 1

NĐT có thể tìm hiểu thêm về chỉ báo kỹ thuật này cũng như các công cụ khác của phân tích kỹ thuật trong sách phân tích kỹ thuật tại đây.

Chungkhoanphaisinh.org

BÌNH LUẬN

Xin mời bình luận của bạn
Xin mời điền tên bạn tại đây