Dãy số FIBONACCI

0
3221
Dãy số FIBONACCI 0

Dãy số Fibonacci đã được ứng dụng phổ biến trong việc kinh doanh tài chính. Fibonacci là công cụ sử dụng những tỷ lệ đặc biệt xảy ra trong tự nhiên để giúp chúng ta dự báo hay đoán trước được các điểm hỗ trợ hay kháng cự.

Dãy Fibonacci xuất hiện ở khắp nơi trong thiên nhiên. Những chiếc lá trên một nhành cây mọc cách nhau những khoảng tương ứng với dãy số Fibonacci. Các số Fibonacci xuất hiện trong những bông hoa. Hầu hết các bông hoa có số cánh hoa là một trong các số: 3,5,8,13,21,34,55 hoặc 89. Hoa loa kèn có 3 cánh, hoa mao lương vàng có 5 cánh, hoa phi yến thường có 8 cánh, hoa vạn cúc thọ có 13 cánh,…

Fibonacci Retracement  được dùng để xác định các vùng đảo chiều mà thị trường sẽ chấm dứt quá trình điều chỉnh hay hồi phục kỹ thuật (Retracement hay Pullback). Thường ngưỡng 38.2%, 50% và 61.8% là các ngưỡng mà giá có xu hướng đảo ngược nhiều nhất nên được gọi là tỷ lệ vàng (golden ratio).

Fibonacci chỉ ra những mức hỗ trợ và kháng cự giúp xác định rõ hơn mức tăng hoặc giảm kế tiếp.

Mức kháng cự sẽ trở thành mức hỗ trợ khi đường giá vượt lên mức kháng cự đó.

Mức hỗ trợ sẽ trở thành mức kháng cự khi đường giá vượt xuống mức hỗ trợ đó.

Chúng ta nên giao dịch tại những mức hỗ trợ/ kháng cự của Fibonacci

Sử dụng:

Để tìm kháng cự. NĐT tìm đỉnh và đáy gần nhất. NĐT nhấp chuột vào Fibonacci Retracement trên thanh menu trên biểu đồ sau đó đưa chuột tới đỉnh gần nhất này và kéo xuống đáy gần nhất. Biểu đồ sẽ hiển thị ra các ngưỡng kháng cự.

Dãy số FIBONACCI 1Như biểu đồ trên, NĐT sau khi xác định được đỉnh gần nhất là 981, đáy gần nhất là 946. Thị trường vẫn đang đà lên và đang 986 điểm. Để tìm ngưỡng kháng cự, NĐT chọn chỉ báo Fibonacci và kéo từ đỉnh 981 xuống đáy 946, các ngưỡng kháng cự sẽ hiện ra. Ngưỡng kháng cự 161.8% ở mức điểm 1002 đã khá chính xác vì thị trường lên tới đó đã quay xuống.

Để tìm hỗ trợ. NĐT tìm đỉnh và đáy gần nhất. NĐT nhấp chuột vào Fibonacci Retracement trên thanh menu trên biểu đồ sau đó đưa chuột tới đáy gần nhất này và kéo lên đỉnh gần nhất. Biểu đồ sẽ hiển thị ra các ngưỡng hỗ trợ.

Dãy số FIBONACCI 2Như biểu đồ trên, NĐT sau khi xác định được đỉnh gần nhất là 1024, đáy gần nhất là 934. Thị trường vẫn đang đà giảm và đang 924điểm. Để tìm ngưỡng hỗ trợ, NĐT chọn chỉ báo Fibonacci và kéo từ đáy 934 lên đỉnh 1024, các ngưỡng hỗ trợ sẽ hiện ra. Ngưỡng hỗ trợ 161.8% ở mức điểm 878 đã khá chính xác vì thị trường về sát đó đã bật lại.

NĐT có thể tìm hiểu thêm về chỉ báo kỹ thuật này cũng như các công cụ khác của phân tích kỹ thuật trong sách phân tích kỹ thuật tại đây.

Chungkhoanphaisinh.org

BÌNH LUẬN

Xin mời bình luận của bạn
Xin mời điền tên bạn tại đây