Hình mẫu Ba đáy (Triple bottom)

0
2562
Hình mẫu ba đáy 1

Hình mẫu ba đáy được hình thành bởi ba đáy riêng biệt với mức xấp xỉ bằng nhau. Đây là mô hình cải tiến của mô hình vai đầu vai ngược. Mô hình ba đáy là hình mẫu dạng đảo ngược xu thế biến động của thị trường. Thứ duy nhất để phân biệt giữa mô hình ba đáy và mô hình đỉnh đầu vai ngược đó chính là đỉnh “đầu” nằm giữa hai vai. Mô hình ba đáy biểu diễn xu thế giảm xút trước quá trình nó trở thành một xu thế tăng giá. Như vậy, nó chỉ còn hợp lệ khi nó vẫn trong quá trình giảm xút so với hai đỉnh ở giữa hay là nó chưa đi xuyên chéo qua đường vòng cổ “neckline” vượt qua mức kháng cự của mô hình. Bởi vì hình mẫu kỹ thuật này rất dễ nhầm lẫn với nhiều hình mẫu kỹ thuật khác cho nên để ứng dụng mô hình này một cách có hiệu quả, chúng ta nên chờ đợi một dấu hiệu “breakout”. Một dấu hiệu phá vỡ rõ ràng thông qua sự xuyên chéo của giá với đường kháng cự của mô hình.
Hình mẫu Ba đáyKhối lượng cũng là điểm quan trọng của mô hình này. Ở xu hướng xuống ban đầu khối lượng cao nhưng sau khi giao động tạo ba đáy khối lượng cần cạn kiệt và chỉ tăng mạnh trở lại khi giá tạo điểm bứt phá vượt đường viền cổ. Đường viền cổ ban đầu là đường kháng cự của mô hình, nhưng sau khi giá bứt phá qua thì nó trở thành đường hỗ trợ của giá.

Điểm bùng nổ cũng cần có đặc trưng vốn có của nó. Giá đóng cửa cần vượt lên trên đường viền cổ và càng khẳng định khi giá có hai phiên nằm trên đường này.

Mục tiêu giá tối thiểu của mô hình chính là khoảng cách từ đường nối ba đáy với đường viền cổ.

Minh họa thực tế cổ phiếu VCB của mô hình ba đáy như đồ thị dưới:

Hình mẫu ba đáy 1NĐT có thể tìm hiểu thêm về hình mẫu này cũng như các công cụ khác của phân tích kỹ thuật trong sách phân tích kỹ thuật tại đây.

Chungkhoanphaisinh.org

BÌNH LUẬN

Xin mời bình luận của bạn
Xin mời điền tên bạn tại đây