Quy định ký quỹ trong GD Hợp đồng tương lai

0
2007
Quy định ký quỹ trong GD Hợp đồng tương lai

Ký quỹ trong giao dịch hợp đồng tương lai là khoản tiền hoặc tài sản(hợp đồng tương lai) mà khách hàng cần phải có trong tài khoản trước khi tham gia thị trường để đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng đã quy định. Chúng tôi xin được giới thiệu cụ thể 2 loại ký quỹ như sau:

1. Ký quỹ ban đầu(IM/ Initial Margin)

Là số tiền cần thiết để sở hữu với số vị thế nắm giữ, được tính theo công thức sau:

Số tiền ký quỹ ban đầu vào cuối ngày giao dịch = Tỷ lệ ký quỹ ban đầu x Số hợp đồng mở x Số nhân hợp đồng x Giá cuối ngày của hợp đồng

Trong đó:

  • Tỷ lệ ký quỹ ban đầu là 18% và có thể thay đổi theo từng thời kỳ
  • Số nhân hợp đồng hiện tại được quy định là 100,000đ

Ví dụ:

NĐT A có 3 vị thế mở giữ tới cuối ngày giao dịch. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu và số nhân hiện tại là 18% và 100,000. Giá cuối ngày 02.01.2019 của hợp đồng VN30F1901 là 855 điểm chỉ số. Số tiền ký quỹ ban đầu cho 3 vị thế này sẽ là:

Mức ký quỹ ban đầu = 0.18 x 3 x 100,000 x 855 = 46,170,000đ

2. Ký quỹ duy trì(MM/ Maintenance Margin)

Là số tiền ký quỹ phải duy trì tối thiểu đối với số vị thế nắm giữ, được tính theo công thức sau:

Số tiền ký quỹ duy trì = 80% x số tiền ký quỹ ban đầu

Trong đó:

  • Tỷ lệ 80% do HSC quy định và có thể thay đổi theo từng thời kỳ.

Ví dụ:

Giống như ở Ví dụ trên: NĐT A có 3 vị thế mở giữ tới cuối ngày giao dịch. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu và số nhân hiện tại là 18% và 100,000. Giá cuối ngày 02.01.2019 của hợp đồng VN30F1901 là 855 điểm chỉ số. Số tiền ký quỹ duy trì cho 3 vị thế này sẽ là:

Mức ký quỹ duy trì = 0.8 x 46,170,000 = 36,936,000đ

Khi thị trường đi ngược với mong muốn NĐT, số dư ký quỹ giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì. Từ 16h30 ngày T, HSC sẽ nhắn tin/ email thông báo tới NĐT nộp bổ sung ký quỹ hoặc đóng bớt vị thế (Margin Call) để đưa số dư ký quỹ về mức ký quỹ ban đầu trước 11h30 ngày T+1.

Nếu thị trường biến động mạnh theo hướng bất lợi làm số dư ký quỹ nhỏ hơn 60% số tiền ký quỹ ban đầu, thì NĐT cần bổ sung ký quỹ hoặc đóng bớt vị thế về mức ký quỹ ban đầu trước thời gian đến hạn trên.

Sau khi đã tìm hiểu về các quy định giao dịch và quy định ký quỹ hợp đồng tương lai. Để giao dịch CKPS, NĐT có thể tìm hiểu về các chiến lược giao dịch CKPS tại đây.

Chungkhoanphaisinh.org

BÌNH LUẬN

Xin mời bình luận của bạn
Xin mời điền tên bạn tại đây