Thông tin của CW

0
1920
Thông tin về CW

Thông tin của CW là nội dung NĐT cần nắm được trước khi tham gia đầu tư. Giống như các sản phẩm chứng khoán, chứng quyền có khá nhiều thông tin cơ bản. Các thông tin của CW sẽ cung cấp cho NĐT cái nhìn tổng quan cần thiết để lựa chọn đầu tư, NĐT cần biết trước khi giao dịch. Sau đây là các thông tin cơ bản tối thiểu của chứng quyền:

Thông tin của CW

Ví dụ: Ngày 1/7/2019, tại Sở giao dịch Chứng khoán có một mã chứng quyền có bảo đảm niêm yết với thông tin của CW này như sau:

Thông tin của CW

Các thông tin của CW trong bảng trên được hiểu như sau: đây là một chứng quyền mua đối với cổ phiếu FPT do Công ty cổ phần chứng khoán HCM phát hành với khối lượng là 3tr CW, có thời hạn là 3 tháng và đáo hạn vào ngày 27/09/2019. Giá phát hành là 3000 đồng/chứng quyền và 2 chứng quyền được quyền mua một chứng khoán cơ sở với giá 45.000 đồng tại ngày đáo hạn. Do chứng quyền này được thực hiện theo kiểu Châu Âu nên trường hợp NĐT muốn thực hiện quyền, NĐT chỉ được thực hiện quyền khi đáo hạn (ngày 27/09/2019).

Để sở hữu được chứng quyền trên, NĐT phải mua với giá 3000 đồng/chứng quyền. Sau khi sở hữu chứng quyền, trường hợp NĐT nắm giữ đến khi đáo hạn và được thực hiện quyền, thay vì nhận cổ phiếu FPT nếu NĐT thực hiện quyền mua, Công ty Cổ phần Chứng khoán HCM sẽ thanh toán tiền mặt bằng khoản chênh lệch giữa giá thanh toán và giá thực hiện (45.000 đồng). Ngày giao dịch cuối cùng của chứng quyền là ngày 25/09/2019, sau ngày này chứng quyền sẽ không được giao dịch và bị hủy niêm yết do đáo hạn.

Để tìm hiểu cụ thể hơn về CW, NĐT có thể tham khảo trong Website của UBCKNN tại đây.

Chungkhoanphaisinh.org

 

BÌNH LUẬN

Xin mời bình luận của bạn
Xin mời điền tên bạn tại đây