Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện trên WinnerTrade

0
2835
Hướng dẫn sử dụng các lệnh thông minh(lệnh điều kiện))

Đặt lệnh điều kiện trên HSC WinnerTrade có yêu cầu phức tạp hơn lệnh thông thường. Đối với giao dịch chứng khoán cơ sở và phái sinh, NĐT đã khá quen thuộc với các lệnh thông thường. Lệnh thông thường hỗ trợ cơ bản để NĐT có thể mua bán, chốt lời và cắt lỗ. Nhưng để hỗ trợ NĐT ngày một tốt hơn, các phần mềm giao dịch CKPS hiện nay đã phát triển thêm các lệnh điều kiện hay còn gọi là lệnh thông minh. Lệnh điều kiện sẽ giúp NĐT giao dịch chủ động hơn, tự động chốt lời/cắt lỗ theo điều kiện cài đặt mà không cần NĐT bám sát thị trường. Các lệnh điều kiện sẽ phức tạp hơn lệnh thông thường. Do đó, để NĐT dễ dàng nhớ và hiểu về các lệnh thông minh, đồng thời có cái nhìn tổng quan về các loại lệnh thông minh này. NĐT có thể tham khảo qua bảng hiển thị các Chức năng, ý nghĩa của từng loại lệnh điều kiện sau:

STT

Lệnh điều kiện

Chức năng, Ý nghĩa

1

Lệnh If Done Stop

Khi chưa có vị thế mở. Lệnh gồm một lệnh giới hạn Mua/Bán và một lệnh cắt lỗ được thiết lập trước với mức lỗ bằng chênh lệch tuyệt đối so với mức giá của lệnh giới hạn (mục Loss). Lệnh cắt lỗ là lệnh chờ kích hoạt trên hệ thống. Chênh lệch (spread) có chức năng để đảm bảo lệnh dừng cắt lỗ thành công. trong biên độ chênh lệch đó. Xem chi tiết về Lệnh If Done Stop tại đây.

2

Lệnh If Done Gain

Khi chưa có vị thế mở. Lệnh gồm một lệnh giới hạn Mua/Bán và một lệnh chốt lời được thiết lập trước với mức lời kỳ vọng bằng chênh lệch tuyệt đối so với mức giá của lệnh giới hạn (mục Profit). Lệnh giới hạn tất toán để tất toán vị thế là lệnh được gửi vào sở giao dịch chờ khớp. Xem chi tiết về Lệnh If Done Gain tại đây

3

Lệnh Bull & Bear

Khi chưa có vị thế mở. Lệnh là một tổ hợp lệnh bao gồm: (1) 1 lệnh giới hạn Mua/Bán, (2) 1 lệnh giới hạn để chốt lời, và (3) 1 lệnh cắt lỗ. Giá trị mức cắt lỗ hay sinh lời kỳ vọng được thiết lập dựa trên chênh lệch tuyệt đối so với mức giá của lệnh giới hạn (mục Profit và Loss). Xem chi tiết về Lệnh Bull & Bear tại đây.

4

Lệnh OCO

Thường được sử dụng đi kèm với một vị thế đang mở. Lệnh OCO là kết hợp của hai lệnh, lệnh cắt lỗ và lệnh giới hạn để chốt lời. Xem chi tiết về Lệnh OCO tại đây

5

Lệnh Trailing Stop

Thường được sử dụng đi kèm với một vị thế đang mở, với vai trò là một lệnh cắt lỗ với giá kích hoạt được điều chỉnh tự động theo bước nhảy (step) đã được xác lập trước. Trailing Stop cập nhật giá kích hoạt cắt lỗ theo gần giá thị trường khi giá thị trường đang đi cùng chiều với chiều giao dịch. Xem chi tiết về Lệnh Trailing Stop tại đây

1. Lệnh If Done Stop

Là tổ hợp gồm một lệnh Mua(Long)/ Bán(Short) và một lệnh dự kiến cắt lỗ. Chênh lệch(spread) có chức năng tăng khả năng khớp cho lệnh cắt lỗ khi thị trường biến động mạnh và bước giá lớn, ngưỡng chênh lệch sẽ đảm bảo cắt lỗ thành công trong biên độ chênh lệch đó.

Ví dụ:

NĐT kỳ vọng thị trường sẽ tăng và đặt một lệnh mua VN30F1812 tại mức giá 910 và dự kiến nếu thị trường không như mong muốn sẽ chấp nhận cắt lỗ 5 giá ở ngưỡng 905. Khi lệnh mua được khớp, sổ lệnh sẽ hiển thị một lệnh cắt lỗ chờ khớp tự động tại mức giá 905. Nếu NĐT muốn tăng khả năng khớp cho lệnh cắt lỗ và đặt mức chênh là 1 thì khi thị trường biến động mạnh, hệ thống sẽ tự động cắt lỗ đóng vị thế ở mức giá từ 904-905.

2. Lệnh If Done Gain

Là tổ hợp gồm một lệnh mua/ bán và một lệnh dự kiến chốt lời.

Ví dụ:

NĐT kỳ vọng thị trường tăng và đặt một lệnh mua mua VN30F1812 tại mức giá 910 và dự kiến chốt lời 10 giá ở ngưỡng 920. Khi lệnh mua được khớp, sổ lệnh sẽ hiển thị một lệnh chốt lời chờ khớp tự động tại mức giá 920.

3. Lệnh Bull &Bear

 Là tổ hợp lệnh gồm: Một lệnh mua/ bán; một lệnh dự kiến chốt lời và một lệnh dự kiến cắt lỗ. Sau khi lệnh chuyển vào hệ thống, nếu lệnh mua hay bán được khớp; sổ lệnh sẽ hiển thị thêm hai lệnh: Một lệnh chờ khớp chốt lời và một lệnh chờ cắt lỗ. Nếu giá thị trường thay đổi chạm những ngưỡng chốt lời hay cắt lỗ thì một  trong hai lệnh sẽ được khớp hoặc kích hoạt và lệnh còn lại sẽ được hủy. Chênh lệch có chức năng để tăng khả năng khớp cho lệnh cắt lỗ trong biên dộ chênh lệch đó.

Ví dụ:

NĐT đặt lệnh Bull & Bear gồm lệnh Mua một hợp đồng VN30F1812 đã được khớp tại mức giá 915. Mức chốt lời kỳ vọng là 10 giá và cắt lỗ là 5 giá. Lúc này, sổ lệnh sẽ hiển thị một lệnh cắt lỗ chờ khớp tại 910 và một lệnh chờ chốt lời tại giá 925.

Nếu giá giảm xuống  910(-1), lệnh cắt lỗ sẽ khớp và lệnh chờ chốt lời tại 925 sẽ tự hủy.  Nếu giá tăng lên 925, lệnh chốt lời sẽ khớp và lệnh cắt lỗ tại giá 910 sẽ tự hủy.

4. Lệnh OCO(One Cancel Others)

OCO thường được sử dụng khi có vị thế đang mở. Lệnh này có hai phần gồm: 1 lệnh chốt lời và 1 lệnh cắt lỗ cho vị thế đã có sẵn. Sổ lệnh sẽ hiển thị: Một lệnh giới hạn chờ khớp chốt lời và một lệnh chờ cắt lỗ. Khi một trong hai lệnh khớp hoàn toàn, lệnh còn lại sẽ tự động hủy.

Ví dụ:

 NĐT đang giữ vị thế mua một hợp đồng VN30F1812 tại mức giá 915. NĐT kỳ vọng lãi 10 giá và sẽ đặt lệnh bán đóng vị thế chờ chốt lời tại 925. Để dự phòng phương án bất lợi, NĐT đặt lệnh chờ cắt lỗ 5 giá (mức giá cắt lỗ là 910). NĐT muốn tăng khả năng khớp của lệnh cắt lỗ nên thêm chênh lệch là 0.2

5. Lệnh Trailling Stop

Trailling Stop thường được sử dụng khi có vị thế đang mở, với vai trò là một lệnh cắt lỗ với giá kích hoạt được điều chỉnh tự động theo bước nhảy (step) đã được xác lập trước. Trailing Stop cập nhật giá kích hoạt cắt lỗ theo gần giá thị trường khi giá thị trường đang đi cùng chiều với chiều giao dịch. Khi giá thị trường biến động theo chiều ngược lại, lệnh cắt lỗ với giá kích hoạt đã được cập nhật theo gần giá thị trường sẽ đảm bảo được phần lợi nhuận tốt nhất. Lệnh này giúp NĐT giảm tối thiểu khả năng lỗ và tiếp tục lãi từ xu hướng giá cùng chiều với chiều giao dịch.

Ví dụ:

Giá thị trường của hợp đồng VN30F1812 đang ở mức 680, NĐT đang giữ 1 vị thế mua. Lệnh cắt lỗ Trailing Stop sẽ được cài đặt như sau: Dừng(cắt lỗ) = 678, chênh lệch = 0, Bước = 2. Như vậy giá 678 sẽ là giá được kích hoạt ban đầu của lệnh phòng cắt lỗ.

Giá kích hoạt này sẽ thay đổi khi giá thị trường thay đổi, được diễn giải như sau:

NĐT chọn lệnh Trailing Stop trên màn hình phiếu lệnh, nhấp chuột vào Bán, điền giá cắt lỗ 678 vào ô Dừng. NĐT chọn Bước 2(cách giá thị trường 2 bước giá), tức là nếu chỉ số tiếp tục xu hướng tăng thì vị thế Long sẽ tiếp tục được nắm giữ. Nhưng nếu giá giảm bên dưới điểm Dừng thì hệ thống sẽ tự động đóng vị thế Long. Nếu giá tăng từ 680 lên 684 thì ngưỡng cắt lỗ được điều chỉnh(dưới giá thị trường 2 bước giá) là 682, sau đó nếu giá giảm lại và thủng 682 thì vị thế Long sẽ tự động được đóng ở mức giá 682, cao hơn ngưỡng cắt lỗ ban đầu 4 giá và giúp tối đa hóa lợi nhuận cho NĐT.

Khi giá thị trường biến động mạnh, lệnh cắt lỗ có thể không được khớp ngay cả khi mức giá cắt lỗ đã được cài đặt. Khi đó độ chênh lệch (spread) được cài đặt để đảm bảo cắt lỗ thành công trong biên độ chênh lệch đó. 

(Ví dụ: Nếu độ chênh lệch cho lệnh cắt lỗ cho ví dụ trên là 0.5, mức dừng cắt lỗ được kích hoạt tại mức giá 682 nhưng lệnh bán sẽ được kích hoạt ở mức giá 682 – 0.5 = 681.5. Khi giá thay đổi đột ngột từ 682 xuống 681.5, lệnh bán sẽ được thực hiện tại các mức giá từ 682 xuống 681.5)

Minh họa:

Chungkhoanphaisinh.org

BÌNH LUẬN

Xin mời bình luận của bạn
Xin mời điền tên bạn tại đây