Sự khác biệt giữa CK cơ sở và CK Phái sinh

0
4872
Sự khác biệt giữa CK cơ sở và CK Phái sinh

Sự khác biệt giữa chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh có khá nhiều. Để dễ dàng nhận biết và phân biệt được chứng khoán Cơ sở và chứng khoán Phái sinh, NĐT xem bảng so sánh sau:

 

CK Cơ sở

CK Phái Sinh

Thị trường giao dịch

Thị trường giao ngay(Spot Market)
Thị trường Phái sinh, giao tương lai

Khối lượng phát hành/ niêm yết

Có giới hạn(phụ thuộc vào tổ chức phát hành)
Không giới hạn

Bán khống chứng khoán

Bị cấm hoặc bị hạn chế tại một số thị trường
Tham gia vị thế bán(Short) mà không cần có tài sản cơ sở

Số tiền cần để giao dịch

Bằng tổng giá trị chứng khoán muốn mua. Đảm bảo có đủ tiền để mua tổng số chứng khoán cần mua
Một phần giá trị CKPS. Người mua/ bán sử dụng ký quỹ, đặt cọc một phần giá trị tài sản nhằm đảm bảo nghĩa vụ thanh toán trong tương lai

Thời điểm thanh toán/ chuyển giao chứng khoán

Ngay sau khi giao dịch
Một thời điểm nhất định trong tương lai

Ngày giao dịch đầu tiên

Ngày đầu tiên CK cơ sở được niêm yết trên SGDCK
+ Ngày đầu tiên mã HĐTL được niêm yết;
+ Mã HĐTL được tự động niêm yết sau khi một mã cũ đáo hạn

Số mã giao dịch

Mỗi mã giao dịch tương ứng với một loại cổ phiếu/ trái phiếu/ chứng chỉ quỹ niêm yết
Mỗi hợp đồng có nhiều mã giao dịch, mỗi mã giao dịch tương ứng với một tháng đáo hạn

Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày trước khi CK cơ sở hủy niêm yết(tự nguyện hoặc bắt buộc)
+ Ngày cuối cùng mã HĐTL có giá trị và được niêm yết
+ Sau ngày GD cuối cùng của mã HĐTL cũ, mã HĐTL cũ được tự động hủy niêm yết và thay thế bằng mã HĐTL có thời điểm đáo hạn mới.

Chu kỳ thanh toán

T+n: sau khi mua chứng khoán, NĐT chỉ có thể bán chứng khoán đó sau n ngày giao dịch
Lãi/lỗ được xác định hằng ngày. Để tiếp tục nắm giữ vị thế, bắt buộc phải đạt mức ký quỹ duy trì.

Hình thức thanh toán

Chuyển giao vật chất: bên bán có nghĩa vụ giao chứng khoán để chuyển cho bên mua
+ Ít chuyển giao vật chất, nếu có thì chỉ diễn ra vào thời điểm thanh toán cuối cùng.
+ Đa phần thanh toán bằng tiền: chuyển giao giá trị chênh lệch.

Để phân biệt được rõ hơn giữa Chứng khoán Cơ sở và Chứng khoán Phái sinh, NĐT có thể tìm hiểu thêm trong phần ” Những ưu điểm khi giao dịch Chứng khoán Phái sinh” tại đây

Chungkhoanphaisinh.org

 

BÌNH LUẬN

Xin mời bình luận của bạn
Xin mời điền tên bạn tại đây