Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Dirvegence)

0
2890
Chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Dirvegence) là chỉ báo thị trường rất phổ biến khi phân tích kỹ thuật. Nó được cấu thành bởi 3 phần chính.

–    Đường MACD: có được bằng cách lấy đường trung bình giá trong 12 phiên gần nhất (EMA12) trừ đường trung bình giá trong 26 phiên gần nhất (EMA26)

–      Đường tín hiệu(signal) MACD: là đường EMA 9

–      Đường biểu đồ tần suất MACD: là MACD trừ đi đường tín hiệu MACD

Chỉ báo MACD là công cụ rất có hiệu quả và nhiều tác dụng. Có 3 cách chính khi sử dụng chỉ báo  MACD:

  1. Sự giao cắt của đường trung bình giá.
  2. Biểu đồ tần suất MACD

Hội tụ: Biểu đồ tần suất MACD co rút lại, có nghĩa là sự thay đổi hướng đi của đường giá đang chậm lại. Đường MACD có khuynh hướng tiến gần với đường tín hiệu.

Phân kỳ: Biểu đồ tần suất MACD giãn ra hoặc là tăng độ cao(không kể chiều âm hay dương), nghĩa là hướng đi của xu hướng giá tăng lên nhanh và chắc chắn.

  1. Sự phân kỳ của MACD và giá

Khi có càng nhiều tín hiệu thì độ chính xác càng cao.

Sử dụng:

1.Tín hiệu mua

  • Xuất hiện khi đường MACD cắt lên và nằm phía trên đường tín hiệu.
  • Khi biểu đồ tần suất MACD nằm dưới đường zero và bắt đầu hội tụ về hướng đường zero.
  • Xuất hiện phân kỳ giữa đường giá và MACD. Giá vẫn tiếp tục giảm, tạo đáy sau thấp hơn đáy trước trong khi MACD lại tăng với đáy sau cao hơn đáy trước.

Minh họa bằng đồ thị dưới đây:

MACD 1

2.Tín hiệu bán

  • Xuất hiện khi đường MACD cắt xuống và nằm phía dưới đường tín hiệu.
  • Khi biểu đồ tần suất MACD nằm trên đường zero và bắt đầu hội tụ về hướng đường zero.
  • Xuất hiện phân kỳ giữa đường giá và MACD. Giá vẫn tiếp tục tăng, tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước trong khi MACD lại giảm với đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.

Minh họa bằng đồ thị dưới đây:

MACD 2

NĐT có thể tìm hiểu thêm về chỉ báo kỹ thuật này cũng như các công cụ khác của phân tích kỹ thuật trong sách phân tích kỹ thuật tại đây.

Chungkhoanphaisinh.org

BÌNH LUẬN

Xin mời bình luận của bạn
Xin mời điền tên bạn tại đây