Chỉ báo dòng tiền MFI (Money Flow Index)

0
7621
MFI – Chỉ báo đo dòng tiền (Money Flow Index) 0

Chỉ báo dòng tiền MFI – Money Flow Index là chỉ báo kỹ thuật dùng để đo sức mạnh của dòng tiền ra vào của một chứng khoán trong giai đoạn phân tích. MFI liên quan chặt chẽ với RSI (relative strength index) nhưng RSI liên quan với giá chứng khoán, còn MFI liên quan đến khối lượng (theo cách tính).

MFI cũng chỉ ra sự phân kỳ giữa chỉ số và giá. Khi giá có xu hướng đi lên cao và MFI có xu hướng đi xuống thấp (hoặc ngược lại), thì khả năng đảo chiều có thể xảy ra.

Tính toán MFI

1. Xác định giá đặc trưng (Typical Price – TP):

TP = (HIGH + LOW + CLOSE)/3

2. Sau đó tính lượng dòng tiền (Money Flow – MF):

MF = TP * VOLUME


3. Tiếp theo tính tỷ lệ tiền (Money Ratio – MR):

MR = Dòng Tiền Dương (PMF)/Dòng Tiền Âm (NMF)

4. Cuối cùng, tính ra chỉ số MFI:

MFI = 100 – [100/(1 + MR)]

Sử dụng:

Nên bán khi MFI ở trên 80 điểm và mua khi MFI ở dưới 20 điểm. Hoặc bán khi MFI có tín hiệu đi xuống và mua khi MFI có dấu hiệu đi lên đối với các nhà lướt sóng ngắn hạn. Tuy nhiên cần xem xét thêm RSI, Momentum, ADX và PSAR và xu thế thị trường để xét đoán chính xác hơn.

Độ chính xác càng cao nếu MFI ở trên 80 sau đó đi xuống đồng thời tạo phân kỳ với giá thì nên bán. Ngược lại, độ chính xác càng cao nếu MFI ở dưới 20 đi lên đồng thời tạo phân kỳ với giá thì nên mua.

Minh họa bằng đồ thị dưới đây:

MFI

NĐT có thể tìm hiểu thêm về chỉ báo kỹ thuật này cũng như các công cụ khác của phân tích kỹ thuật trong sách phân tích kỹ thuật tại đây.

Chungkhoanphaisinh.org

BÌNH LUẬN

Xin mời bình luận của bạn
Xin mời điền tên bạn tại đây