Chỉ Báo Ultimate Oscillator (UO)

0
3972
CChỉ Báo Ultimate Oscillator 0

Chỉ Báo Ultimate Oscillator (UO) được phát triển bởi Larry Williams, là một chỉ báo kết hợp ba chu kỳ dao động giá. Nó sử dụng trung bình trọng lượng của ba giai đoạn thời gian khác nhau. Trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thành thành 1 dao động giá duy nhất. Ngắn hạn (thường là 7 phiên), trung hạn (thường là 14 phiên) và dài hạn (thường là 28 phiên).

UO được sử dụng dựa trên sự phân kỳ, là công cụ hiệu quả chỉ ra tín hiệu đảo chiều sớm để mua và bán.

Sử dụng

1. Tín hiệu bán:

–   Vùng quá mua: UO phải đạt được tình trạng quá mua (trên 70) trước khi tín hiệu bán xuất hiện.

–    Khi đường giá đang tăng nhưng UO tạo phân kỳ giảm.

–    UO vượt rào: khi UO thấp hơn điểm thấp nhất trong giai đoạn xảy ra phân kỳ giảm.

Khi có càng nhiều tín hiệu thì độ chính xác càng cao.

Đồ thị minh họa tín hiệu bán:

Ultimate Oscillator 1
2. Tín hiệu mua:

–   Vùng quá bán: UO phải đạt được tình trạng quá bán (dưới 30) trước khi tín hiệu mua xuất hiện.

–    Khi đường giá đang giảm nhưng UO tạo phân kỳ tăng.

–    UO vượt rào: khi UO cao hơn điểm cao nhất trong giai đoạn xảy ra phân kỳ tăng.

Khi có càng nhiều tín hiệu thì độ chính xác càng cao.

Đồ thị minh họa tín hiệu mua:

Ultimate Oscillator 2

NĐT có thể tìm hiểu thêm về chỉ báo kỹ thuật này cũng như các công cụ khác của phân tích kỹ thuật trong sách phân tích kỹ thuật tại đây.

Chungkhoanphaisinh.org

BÌNH LUẬN

Xin mời bình luận của bạn
Xin mời điền tên bạn tại đây